1. پرسش از اساتید و همکاران و دانشجویان در خصوص کتاب­های درخواستی
  2. تهیه لیستی از کتب درخواستی و ارسال آن به معاونت جهت خرید
  3. پیگیری خرید کتب
  4. وارد کردن مشخصات کتب خریداری شده در سامانه
  5. برچسب و label  گذاری کتب خریداری شده و قرار دادن آنها در جای تعیین شده
  6. دریافت کتب اهدایی و افزودن آنها به کتابخانه
  7. امانت، عضویت، تسویه حساب و تمدید
  8. قرار دادن برچسب راهنما در قسمت بالای قفسه کتاب­ها
  9. راهنمایی دانشجویان جهت بازیابی کتب در حیطه موردنظر